10 okt 2016                   

Echtgenote: Neeltje Broers van Abbema #11655
Geboren: 29 Mrt 1880 in Wonseradeel, Longerhouw 1,2 Vader: Broer Johans van Abbema #11656 (veehouder) Moeder: Tietje Jetses Reitsma #11657 Notities
Echtgenoot: Jan Sjoerds de Witte #11606 Getrouwd: 19 Sep 1903 in Wonseradeel, Witmarsum 1
Geboren: 27 Feb 1876 in Wymbritseradeel, Nijland 3,2 Beroep: Slager, herbergier/cafehouder 2 Religie: Ned. Hervormd 2 Vader: Sjoerd Sijbrens de Witte #11558 (Veehouder, boer, landbouwer) Moeder: Sijtske Rinses Koopal #11596 Notities
M Kind 1: Sjoerd Jans de Witte #11658 leeftijd: 112 Geboren: 27 Jun 1904 in Sneek 1
M Kind 2: Broer Jans de Witte #11659 leeftijd: 108 Geboren: 19 Jul 1908 in Wonseradeel, Schettens 1
Bronnen: (1) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 26. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (3) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 18. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex