10 okt 2016                   

Echtgenoot: Ate Alberts #1013 overleed in de ouderdom van: 57 Ook bekend als: Atte Alberts 1 (zie info 1)
Geboren: ___ 1749 2 Overleden: 11 Jun 1806 in Aengwirden, Terband 2,3 Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Rimke Sietzes Buwalda #994 overleed in de ouderdom van: 65 Ook bekend als: Riemke Sijtses 2 Getrouwd: 25 Dec 1794 in Aengwirden, Terband 2,3 (zie info 2)
Geboren: 26 Aug 1761 in Wonseradeel, Abbega 4 Gedoopt: 2 Nov 1806 in Heerenveen 2 (zie info 3) Overleden: 17 Sep 1826 in Lemsterland, Lemmer 4,1 (zie info 4) Beroep: melktappersche, boerin 1,3 Vader: Sijtze Tjepkes #21884 Moeder: Rimke Arjens #21885 Andere partner 1 Notities
V Kind 1: Jetske Attes Buwalda #1015 overleed in de ouderdom van: 33 Ook bekend als: Jitske Ates Buwalda 2 Geboren: 31 Mrt 1795 in Aengwirden, Heerenveen 2,3 (zie info 5) Gedoopt: 17 Mei 1795 in Heerenveen 2 Overleden: 26 Mrt 1829 in Lemsterland, Lemmer 2,1 Echtgenoot: Jakobus Christoffel Homans #23194 geb. 11 Aug 1791 ovl. Jun 1829 Ook bekend als: Jacob Christoffel Homans 1 Getrouwd: 22 Mei 1817 in Aengwirden 1,2 Notities
M Kind 2: Albert Ates Buwalda #1011 overleed in de ouderdom van: 37 Geboren: 7 Aug 1798 in Haskerland, Heerenveen 2 Gedoopt: 2 Sep 1798 in Aengwirden, Tjalleberd 2 Overleden: 16 Apr 1836 in Lemsterland, Lemmer Beroep: verver, huisschilder, mr. schilder 3 Echtgenote: Fokeltje Dirks Muurling #1012 geb. 20 Aug 1794 ovl. 12 Jun 1854 Getrouwd: 23 Mei 1819 in Aengwirden 2 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.allefriezen.nl. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Internet: www.genver.nl. (4) E-mail van Andries Renema dd 7-12-2010. Gebeurtenisinformatie Info (1) Naam volgens overlijdensakte dochter Jetske en bij zijn vrouw. In extract bij huwelijksakte dochter, wordt hij Ate Alberts genoemd, dus ook zonder achternaam. Info (2) Huwelijk volgens Tresoar te Terband. ..wonende te Heerenveen onder Terband, gehuwd met Rimke Sijtzes, nalatende twee kinderen, op den elfden junij van het jaar 1806... Info (3) Gedoopt op belijdenis. Info (4) Achternaam Buwalda is vermeld bij haar overlijdensakte. Info (5) Volgens overlijdensakte geboren te Terband. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex