10 okt 2016                   

Echtgenote: Gerbrig Wybrens Douma #11622 overleed in de ouderdom van: 80
Geboren: 5 Dec 1805 in Wonseradeel, Witmarsum 1,2,3 Beroep: Boerin 1 Overleden: 25 Mrt 1886 in Wonseradeel, Schettens 4,2,3 Religie: Mennist, Ned. Herv. (1860) 2,3 Vader: Wybren Jelles Douma #12129 Moeder: Grietje Johannes de Vries #12130 Notities
Echtgenoot: Sijmon Klazes Scheepsma 5 #11621 overleed in de ouderdom van: 46 Getrouwd: 30 Mei 1835 in Wonseradeel 6 Geboren: 8 Jun 1811 in Wonseradeel, Mairie Witmarsum, Schettens 1,3 Gedoopt: 23 Jun 1811 in Wonseradeel, Mairie Witmarsum, Schettens 7 Overleden: 27 Dec 1857 in Wonseradeel, Schettens 1,3 Beroep: boer, kerkvoogd 1 Vader: Klaas Symons Scheepsma #12125 (arbeider 1811, kastelein 1808) Moeder: Sjoerdtje Klazes Brouwer #12126 (kapster) Notities
V Kind 1: Grietje Simons Scheepsma #12068 overleed in de ouderdom van: 20 Geboren: 14 Mrt 1836 in Wonseradeel, Schettens 6 Overleden: 15 Mei 1856 in Wonseradeel, Schettens 2 Notities
V Kind 2: Sjoerdtje Sijmons Scheepsma #11620 overleed in de ouderdom van: 83 Ook bekend als: Sjutsje Scheepsma Geboren: 14 Dec 1837 in Wonseradeel, Schettens 5,3 Overleden: 2 Dec 1921 in Wonseradeel, Schettens 5 Beroep: Boerin 1,8 Religie: Hervormd, Gereformeerd 3,8 Echtgenoot: Bauke Sjoerds de Witte #11565 geb. 6 Nov 1835 ovl. 3 Okt 1861 Getrouwd: 15 Mei 1858 in Wonseradeel 5 Echtgenoot: Klaas Dirks Reinsma #11623 geb. 9 Mei 1838 ovl. 15 Jan 1870 Getrouwd: 16 Mrt 1865 in Wonseradeel 6 Echtgenoot: Douwe Douwes de Boer #11624 geb. 21 Okt 1838 ovl. 2 Apr 1886 Getrouwd: 18 Mrt 1875 in Wonseradeel 9,6 (zie info 1) Notities
V Kind 3: Akke Symons Scheepsma #12069 overleed in de ouderdom van: 60 Geboren: 1 Okt 1839 in Wonseradeel, Schettens 6 Overleden: 26 Sep 1900 in Wonseradeel 4 Echtgenoot: Tjerk Sjoerds van 't Zet #12074 geb. 26 Apr 1842 Getrouwd: 20 Mei 1865 in Wonseradeel 6
M Kind 4: Klaas Simons Scheepsma #12070 overleed in de ouderdom van: 39 Geboren: 29 Jan 1842 in Wonseradeel, Schettens 6 Overleden: 3 Jul 1881 in Wymbritseradeel, Wolsum 2 Echtgenote: Attje Harmens Boersma #12085 geb. 11 Okt 1844 Getrouwd: 8 Jun 1871 in Wonseradeel 6
M Kind 5: Wybren Simons Scheepsma #12071 overleed in de ouderdom van: 60 Geboren: 14 Apr 1845 in Wonseradeel, Schettens 6 Overleden: 13 Jun 1905 in Wonseradeel 4,10 Religie: Ned. Hervormd 3,10 Beroep: winkelier 3 Echtgenote: Yke Freerks Abma #12086 geb. 15 Apr 1849 ovl. 7 Aug 1927 Getrouwd: 4 Mei 1872 in Wonseradeel 6 Notities
M Kind 6: Douwe Simons Scheepsma #11714 overleed in de ouderdom van: 81 Geboren: 20 Jul 1849 in Wonseradeel, Schettens 6,1,3 Overleden: 1 Apr 1931 in Wonseradeel, Schettens 1 Beroep: landbouwer, boer, gemeenteraadslid, kerkvoogd 11,12,3 Religie: Gereformeerd 3 Echtgenote: Sytske Gatzes Rusticus #12077 geb. 27 Sep 1851 ovl. 6 Jun 1899 Getrouwd: 6 Mei 1876 in Wonseradeel 6 Notities
Bronnen: (1) Tresoar Leeuwarden. (2) Internet: http://141.252.165.13/hibmasite/genealogie/conversie/kwstaat.txt. (3) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (4) Internet: www.genlias.nl. (5) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 19. (6) Internet: www.ryksargyf.org. (7) DTB boeken Schettens-Longerhouw. (8) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (9) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 28. (10) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1881-1918. (11) A. Algra, De historie gaat door het eigen dorp, deel IV. (12) Kerkvoogdijboek Schettens 1869-1879. Gebeurtenisinformatie Info (1) Huwelijkse afkondigingen op 7 en 14 maart. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex