10 okt 2016                   

Echtgenote: Tjitske Hannema #11595 overleed in de ouderdom van: 35
Geboren: 11 Okt 1832 in Wonseradeel, Parrega 1 Overleden: 27 Jan 1868 in Wonseradeel, Ferwoude 1 Vader: Sybren Hantjes Hannema #7904 (boer) Moeder: Aaltje Cornelis Baarda #7905
Echtgenoot: Age Sijbrens de Witte #11557 overleed in de ouderdom van: 68 Getrouwd: 3 Mei 1856 in Wonseradeel 1
Geboren: 20 Jun 1833 in Wonseradeel, Longerhouw 2,3,4 Overleden: 19 Okt 1901 in Bolsward 1 Beroep: Boer Vader: Sijbren Baukes de Witte #11535 (Boer, landbouwer, rentenier) Moeder: Baukje Baukes Jansen #11549 Andere partner 2 Notities
Bronnen: (1) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 17. (2) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 13. (3) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (4) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex