10 okt 2016                   

Echtgenote: Weltie Siemons Baarda #11531 overleed in de ouderdom van: 25 Ook bekend als: Weltje Symens 1
Geboren: 10 Okt 1770 in Wonseradeel, Schettens 2 Gedoopt: 14 Okt 1770 in Wonseradeel, Schettens 2,3 Overleden: 15 Sep 1796 in Wonseradeel, Schettens 2 Vader: Sijmon Sijmons Baarda #11532 (kerkvoogd) Moeder: Trijntje Hessels Baarda #11533 Notities
Echtgenoot: Bauke Sjoerds de Witte #11511 overleed in de ouderdom van: 65 Getrouwd: 5 Aug 1792 in Wonseradeel, Schettens 2,3
Geboren: 10 Feb 1763 in Wonseradeel, Schettens 4,3 Gedoopt: 20 Feb 1763 in Wonseradeel, Schettens 4 Overleden: 5 Jun 1828 in Wonseradeel, Schettens 2,3 (zie info 1) Beroep: Boer, kerkvoogd 5 Vader: Sjoerd Sijbrens de Witte #11485 (landbouwer, ontvanger) Moeder: Jaitske Baukes #11506 Andere partner 2 Notities
M Kind 1: Sijmon Baukes de Witte #11534 overleed in de ouderdom van: 15 Geboren: 30 Jun 1793 in Wonseradeel, Schettens 2,3 Gedoopt: 7 Jul 1793 in Wonseradeel, Schettens 3 Overleden: 29 Sep 1808 in Wonseradeel, Schettens 2
M Kind 2: Sijbren Baukes de Witte #11535 overleed in de ouderdom van: 76 Geboren: 15 Sep 1796 in Wonseradeel, Schettens 2,3,6 Gedoopt: 18 Sep 1796 in Wonseradeel, Schettens 3 Overleden: 2 Nov 1872 in Wonseradeel, Longerhouw 7,6 Beroep: Boer, landbouwer, rentenier 8,6,6 Religie: Hervormd 6 Echtgenote: Baukje Baukes Jansen #11549 geb. 27 Jun 1796 ovl. 4 Mei 1876 Getrouwd: 11 Okt 1817 in Wonseradeel 7,3 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 11. (3) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 22-8-02 'Baarda'. (4) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 8. (5) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (6) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (7) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 13. (8) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 26-8-02 'van der Meer'. Gebeurtenisinformatie Info (1) zie ook adv. in LC dd 18-6-1828 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex