10 okt 2016                   

Echtgenote: Jaitske Baukes #11506
Gedoopt: 30 Mei 1723 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1,2 Vader: Bauke Heerkes #12337 Moeder: Aafke Feytes #12338 Notities
Echtgenoot: Sjoerd Sijbrens de Witte #11485 Getrouwd: 6 Mrt 1746 in Wonseradeel, Schettens 3 (zie info 1)
Geboren: 1 Aug 1719 in Wonseradeel, Schettens 4 Gedoopt: 20 Aug 1719 in Wonseradeel, Schettens 4 Overleden: in Wonseradeel, Schettens 3 Beroep: landbouwer, ontvanger 2 Vader: Sijbren Pijters de Witte #11472 (landbouwer, kerkvoogd, diaken) Moeder: Hijlck Wijbes #11480 Notities
V Kind 1: Mintje Sjoerds de Witte #11507 Geboren: 1 Nov 1747 in Wonseradeel, Schettens 3 Gedoopt: 5 Nov 1747 in Wonseradeel, Schettens 3 Echtgenoot: Meindert Willems de Witte #11530 geb. 19 Apr 1744 Getrouwd: 23 Apr 1769 in Wonseradeel, Witmarsum 5
V Kind 2: Trijntje de Witte #11508 Gedoopt: 31 Aug 1749 in Wonseradeel, Schettens 3,2 Notities
V Kind 3: Aafke Sjoerds de Witte #11509 overleed in de ouderdom van: 29 Geboren: 22 Okt 1751 in Wonseradeel, Schettens 3,2 Gedoopt: 31 Okt 1751 in Wonseradeel, Schettens 3,2 Overleden: ___ 1781 2 (zie info 2) Echtgenoot: Cornelis Douwes de Boer #12650 geb. ___ 1751 ovl. 13 Jan 1831 Getrouwd: 5 Mei 1776 in Wonseradeel, Cornwerd 2 Notities
M Kind 4: Sijbren Sjoerds de Witte #11510 overleed in de ouderdom van: 19 Geboren: 9 Jan 1755 in Wonseradeel, Schettens 3,2 Gedoopt: 12 Jan 1755 in Wonseradeel, Schettens 3,2 Overleden: 19 Mei 1774 in Wonseradeel, Schettens 3,2 Notities
M Kind 5: Bauke Sjoerds de Witte #11511 overleed in de ouderdom van: 65 Geboren: 10 Feb 1763 in Wonseradeel, Schettens 3,6 Gedoopt: 20 Feb 1763 in Wonseradeel, Schettens 3 Overleden: 5 Jun 1828 in Wonseradeel, Schettens 7,6 (zie info 3) Beroep: Boer, kerkvoogd 8 Echtgenote: Weltie Siemons Baarda #11531 geb. 10 Okt 1770 ovl. 15 Sep 1796 Ook bekend als: Weltje Symens 9 Getrouwd: 5 Aug 1792 in Wonseradeel, Schettens 7,6 Echtgenote: Aafke Clases Brouwer #11536 geb. 23 Sep 1776 ovl. 1 Sep 1858 Getrouwd: 12 Jul 1801 in Wonseradeel, Longerhouw 7,6 Notities
Bronnen: (1) Aanname, nog niet 100% zeker. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 8. (4) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 7. (5) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 10. (6) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 22-8-02 'Baarda'. (7) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 11. (8) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (9) Internet: www.tresoar.nl. Gebeurtenisinformatie Info (1) Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward Derde proclamatie van 20 februari 1746, Man: Sjoerd Sybrens, onder Schettens Vrouw: Jaitske Baukes, onder Bolsward. Met consent van zijn vader Sijbren Pijtters Info (2) Overleden vlakbij de geb. van kind Aafke. Info (3) zie ook adv. in LC dd 18-6-1828 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex