10 okt 2016                   

Echtgenote: Hijlck Wijbes #11480
Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Sijbren Pijters de Witte #11472 Getrouwd: 24 Mei 1711 in Wonseradeel, Schettens 1
Gedoopt: 30 Apr 1671 in Wonseradeel, Schettens 2,3 Overleden: BEF 1749 2 Beroep: landbouwer, kerkvoogd, diaken 4 Vader: Pijtter Harmens #11467 (landbouwer / kerkvoogd) Moeder: Griet Sioerds #11468 Andere partner 1 Notities
M Kind 1: Rintje de Witte #11481 Gedoopt: 12 Jun 1712 in Wonseradeel, Schettens 1 Notities
V Kind 2: Mintje Sijbrens de Witte #11482 Gedoopt: 31 Jul 1713 in Wonseradeel, Schettens 5 Echtgenoot: Jan Broers #11503 Getrouwd: 23 Okt 1740 in Wonseradeel, Schettens 5
M Kind 3: Rintje de Wite #11483 Gedoopt: 16 Feb 1716 in Wonseradeel, Schettens 1 Notities
M Kind 4: Rintje de Witte #11484 Gedoopt: 11 Jul 1717 in Wonseradeel, Schettens 1
M Kind 5: Sjoerd Sijbrens de Witte #11485 Geboren: 1 Aug 1719 in Wonseradeel, Schettens 1 Gedoopt: 20 Aug 1719 in Wonseradeel, Schettens 1 Overleden: in Wonseradeel, Schettens 5 Beroep: landbouwer, ontvanger 6 Echtgenote: Jaitske Baukes #11506 Getrouwd: 6 Mrt 1746 in Wonseradeel, Schettens 5 (zie info 1) Notities
M Kind 6: Hencke de Witte #11486 Gedoopt: 6 Dec 1722 in Wonseradeel, Schettens 1
M Kind 7: Rintje de Witte #11487 Gedoopt: 14 Mei 1724 in Wonseradeel, Schettens 1
V Kind 8: Hincke Sijbrens de Witte #11488 Gedoopt: 27 Jan 1726 in Wonseradeel, Schettens 1 Overleden: ___ 1764 in Wonseradeel, Gaast 7 Echtgenoot: Meinte Meintes #11512 ovl. ___ 1784 Getrouwd: 18 Jun 1747 in Wonseradeel, Schettens 8,9 Notities
Bronnen: (1) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 7. (2) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 6. (3) DTB boeken Schettens-Longerhouw. (4) Kerkvoogdijboek Schettens 1605-1714. (5) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 8. (6) Internet: www.tresoar.nl. (7) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 31-08-2010. (8) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 9. (9) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 8-08-2010. Gebeurtenisinformatie Info (1) Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward Derde proclamatie van 20 februari 1746, Man: Sjoerd Sybrens, onder Schettens Vrouw: Jaitske Baukes, onder Bolsward. Met consent van zijn vader Sijbren Pijtters 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex