10 okt 2016                   

Echtgenote: Haebeltje Sijbrens Hannema #11466 overleed in de ouderdom van: 87 Geboren: 28 Okt 1830 in Wonseradeel, Parrega 1,2,3,4 Overleden: 22 Sep 1918 in Wonseradeel, Longerhouw 5,2,3,4 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 3 Vader: Sybren Hantjes Hannema #7904 (boer) Moeder: Aaltje Cornelis Baarda #7905
Echtgenoot: Douwe Douwes de Jong #11465 overleed in de ouderdom van: 77 Getrouwd: 29 Mei 1858 in Wonseradeel 5 Geboren: 17 Dec 1833 in Wonseradeel, Longerhouw 1,3,4 Overleden: 30 Apr 1911 in Wonseradeel, Longerhouw 1,2,3,4 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 3 Religie: Ned. Hervormd 4 Beroep: boer 4 Vader: Douwe Tjeerds de Jong #11454 (boer) Moeder: Geertje Klazes de Boer #11455 Notities
V Kind 1: Geertje de Jong #16366 Geboren: 28 Nov 1860 in Wonseradeel 6 Gedoopt: Overleden:
V Kind 2: Geertje Douwes de Jong #16136 overleed in de ouderdom van: 86 Geboren: 30 Sep 1865 in Wonseradeel, Longerhouw 7,3,4 Gedoopt: Overleden: 12 Dec 1951 in Bolsward 3 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 3 Echtgenoot: Jan Sieks Postma #16135 geb. 17 Sep 1860 ovl. 22 Jul 1942 Getrouwd: 10 Mei 1884 in Wonseradeel 8,6 Notities
Bronnen: (1) Genealogie Hannema, 1. (2) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 5-10-02 'De Boer'. (3) Grafsteen in de kerk te Longerhouw. (4) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (5) Internet: www.genlias.nl, 1. (6) Internet: www.tresoar.nl. (7) Tresoar Leeuwarden. (8) Internet: http://www.kleinekerkstraat.nl/frames.php3?cat=g&page=terpstra. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex