10 okt 2016                   

Echtgenote: Saepck Sjucksd. van Wijnia #11287
Geboren: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Ulbe Sijbolts van Aylva #11286 Getrouwd:
Geboren: Vader: Sijbolt Epes van Aylva #11207 Moeder: Frouck Feyesd. van Goslinga #11283 Notities
M Kind 1: Tjaert Ulbes van aylva #11281 overleed in de ouderdom van: 40 Geboren: ___ 1588 1 Overleden: 23 Feb 1628 2 Beroep: grietman Dantumadeel 1601-1628 1 Echtgenote: Jets Epesd. van Aylva #11277 geb. ___ 1589 ovl. 8 Jun 1618 Getrouwd: 22 Nov 1618 2 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.walmar.nl/verbeteringen.doc. (2) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex