10 okt 2016                   

Echtgenote: Frouck Feyesd. van Goslinga #11283
Geboren: Overleden: ___ 1582 1 Vader: Feye Tjepckes van Goslinga #13259 Moeder: Mary Sijdsd. van Tjaerda #13261
Echtgenoot: Sijbolt Epes van Aylva #11207 Getrouwd:
Geboren: Vader: Epe Alefs van Aylva #11201 Moeder: Auck Andriesd. van Sickema #11202 Andere partner 2 Andere partner 3 Notities
M Kind 1: Ulbe Sijbolts van Aylva #11286 Geboren: Echtgenote: Saepck Sjucksd. van Wijnia #11287 Getrouwd: Notities
M Kind 2: Feye van Aylva #22013 Geboren: Gedoopt: Overleden: 6 Dec 1631 in Menaldumadeel, Menaldum 2 Begraven: in Menaldumadeel, Menaldum 2 Echtgenote: Aelcke Hansd. van Galama #11414 ovl. 9 Apr 1622 Getrouwd: ___ 1596 2 Notities
M Kind 3: Epe Sybolts van Aylva #22014 Geboren: Gedoopt: Overleden: 2 Aug 1607 2 Begraven: in Leeuwarderadeel, Wirdum 2 Notities
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Goslinga . (2) Internet: www.simonwierstra.nl/aylva.htm. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex