10 okt 2016                   

Echtgenoot: Tjaert Ulbes van aylva #11281 overleed in de ouderdom van: 40
Geboren: ___ 1588 1 Overleden: 23 Feb 1628 2 Beroep: grietman Dantumadeel 1601-1628 1 Vader: Ulbe Sijbolts van Aylva #11286 Moeder: Saepck Sjucksd. van Wijnia #11287 Notities
Echtgenote: Jets Epesd. van Aylva #11277 overleed in de ouderdom van: 29 Getrouwd: 22 Nov 1618 2
Geboren: ___ 1589 3 Overleden: 8 Jun 1618 2 Begraven: in Dantumadeel, Rinsumageest 3 Vader: Epe Johans van Aylva #11231 Moeder: Auck Scheltes van Aylva #11249
Bronnen: (1) Internet: www.walmar.nl/verbeteringen.doc. (2) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. (3) Grafsteen Hervormde Kerk te Schraard. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex