10 okt 2016                   

Echtgenote: Frouck Ulbes van Aylva #11275 overleed in de ouderdom van: 45
Geboren: ___ 1644 in Baarderadeel, Hijlaard 1,2 Overleden: 8 Feb 1689 in Westdongeradeel, Holwerd 1,2 Begraven: in Westdongeradeel, Holwerd 1 Vader: Ulbe Hobbesz. van Aylva #11045 (Grietman van Baarderadeel 1640-1647) Moeder: Hylck Ayzoos. van Lijcklama #11042
Echtgenoot: Hans Willem baron van Aylva #11274 overleed in de ouderdom van: 56 Getrouwd: 12 Dec 1658 in Westdongeradeel, Holwerd 1 Geboren: ___ 1635 Overleden: 21 Feb 1691 in Belgie, Leuven 3 Begraven: in Westdongeradeel, Holwerd 1 Beroep: Luitenant admiraal Vader: Hessel Meckema baron van Aylva #11272 (Kolonel van een regiment in 1637) Moeder: Elisabeth gravin d'Althan #11273 Notities
V Kind 1: Elisabeth Hans-Willemsd. barones van Aylva #12229 overleed in de ouderdom van: 72 Geboren: ___ 1662 Overleden: ___ 1734 Echtgenoot: Ernst baron van Aylva #12228 ovl. 14 Feb 1714 Getrouwd:
V Kind 2: Juliana Agatha van Aylva #11079 overleed in de ouderdom van: 36 Geboren: Sep 1664 3,1 Overleden: 2 Nov 1700 3 Begraven: in Menaldumadeel, Menaldum 1 Echtgenoot: Tjalling Homme Tjallinghs van Camstra #11078 ovl. ___ 1727 Getrouwd:
Bronnen: (1) Internet: http://www.simonwierstra.nl/AYLVA.htm. (2) Internet: http://www.genealogieonline.nl/jellema-stamboom/I12062.php. (3) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex