10 okt 2016                   

Echtgenoot: Keympe van Winia #11266
Geboren: Overleden: ___ 1578 1 Vader: Moeder: Andere partner 2 Notities
Echtgenote: Tieth van Aylva #11263 Getrouwd: 2
Geboren: Vader: Rienck Sjoerds van Aylva #11244 Moeder: Hil Sijds. van Roorda #11253
Bronnen: (1) Genealogie Aylva, door P. Noomen. (2) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex