10 okt 2016                   

Echtgenote: Auck Tonisd. van Galama #11265
Geboren: Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Wijbren van Aylva #11264 Getrouwd: ___ 1564 1
Geboren: Vader: Rienck Sjoerds van Aylva #11244 Moeder: Hil Sijds. van Roorda #11253 Notities
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex