10 okt 2016                   

Echtgenote: Tjetscke Sijdsd. van Mockema #11261 overleed in de ouderdom van: 50 Ook bekend als: Jetske 1
Geboren: ___ 1582 2 Overleden: 18 Aug 1632 in Leeuwarden 1 Begraven: in Menaldumadeel, Dronrijp 3 Vader: Sijds van Mockema #11411 Moeder: Jets Ulckesd. Douma van Oenema #11412 Andere partner 1
Echtgenoot: Hobbe Ulbes van Aylva #11256 overleed in de ouderdom van: 63 Getrouwd: AFT 1617
Geboren: ___ 1582 in Baarderadeel, Hijlaard 1,4 (zie info 1) Overleden: 14 Jun 1645 1 Beroep: Grietman over Baarderadeel 1610-1639 5 Vader: Ulbe Douwes van Aylva #10584 (Grietman Baarderadeel 1582-1610) Moeder: Sjouck Hobbesd. van Heringa #10585 Andere partner 1 Notities
M Kind 1: Jarich Taecko van Aylva #13212 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 1 Jul 1621 5 Overleden: 17 Jul 1621 5 Begraven: in Baarderadeel, Hijlaard 5
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. (2) Internet: www.genealogieonline.nl/jellema-stamboom. (3) Internet: http://www.simonwierstra.nl/Cammingha.htm. (4) Internet: http://www.wazamar.org/Familiewapens/Famwpns-NL/Brouwer.htm. (5) Grafsteen Hervormde Kerk te Hijlaard. Gebeurtenisinformatie Info (1) Tjessingastate 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex