10 okt 2016                   

Echtgenoot: Douwe Tjallinghs van Sixma #11260 overleed in de ouderdom van: 55
Geboren: ___ 1597 Overleden: 21 Sep 1652 in Franekeradeel, Ried 1 Vader: Tjalling van Sixma #13036 Moeder: IJdtscke Douwesd. van Hottinga #13037 Notities
Echtgenote: Sjouck Ulbesdr van Aylva #11257 overleed in de ouderdom van: 48 Getrouwd:
Geboren: ___ 1602 Overleden: 1 Mrt 1650 in Franekeradeel, Ried 1 Vader: Ulbe Douwes van Aylva #10584 (Grietman Baarderadeel 1582-1610) Moeder: Rints Aggesd. van Osinga #10558
M Kind 1: Ulbe Douwes Andela van Sixma #29027 overleed in de ouderdom van: 42 Geboren: ___ 1630 in Barradeel, Minnertsga Overleden: 8 Okt 1672 in Franekeradeel, Ried Echtgenote: Alegonda Juliusdr Unia #29028 Getrouwd:
Bronnen: (1) Internet: www.simonwierstra.nl/aylva.htm. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex