10 okt 2016                   

Echtgenote: Jets van Latsma #11247 Ook bekend als: Eets, Jel 1
Geboren: Vader: Abbe Gerlofs #22001 Moeder: N.N. #22002 Andere partner 1
Echtgenoot: Schelte Watzes van Aylva #11245 Getrouwd:
Geboren: Overleden: ___ 1558 in Barradeel, Sexbierum 2 Vader: Watze Sjoerds van Aylva #11237 Moeder: Sijtscke Johansd. Roorda #11238 Notities
V Kind 1: Auck Scheltes van Aylva #11249 overleed in de ouderdom van: 49 Geboren: ___ 1559 3 Overleden: 28 Jan 1608 3 Begraven: in Wonseradeel, Schraard 3 Echtgenoot: Epe Johans van Aylva #11231 geb. ___ 1553 ovl. 10 Jan 1625 Ook bekend als: Epo van Aylva 3 Getrouwd: Notities
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Douma van Oenema. (2) Internet: http://depot.knaw.nl/5182/1/aelua.pdf. (3) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex