10 okt 2016                   

Echtgenote: Sijtscke Johansd. Roorda #11238 Ook bekend als: Sijds 1
Geboren: Overleden: 11 Jun 1563 2 Vader: Johan van Tietema #13641 Moeder: Anna Hesselsd. van Hanckema #13642 Notities
Echtgenoot: Watze Sjoerds van Aylva #11237 Getrouwd:
Geboren: Overleden: 29 Mei 1541 2 Vader: Sjoerd Epes Aylva #10939 Moeder: Syds Watzesd. Walta #10938 Notities
M Kind 1: Schelte Watzes van Aylva #11245 Geboren: Overleden: ___ 1558 in Barradeel, Sexbierum 3 Echtgenote: Jets van Latsma #11247 Ook bekend als: Eets, Jel 4 Getrouwd: Notities
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel. (2) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. (3) Internet: http://depot.knaw.nl/5182/1/aelua.pdf. (4) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Douma van Oenema. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex