10 okt 2016                   

Echtgenote: Ulck Gabbesd. van Scheltema #11226 overleed in de ouderdom van: 66
Geboren: ___ 1520 1 (zie info 1) Overleden: 10 Jun 1586 2 Begraven: in Wonseradeel, Schraard Vader: Gabbe van Scheltema #11197 Moeder: Tjets Keympesd. van IJdsma #11198
Echtgenoot: Johan Sjoerds van Aylva #11225 overleed in de ouderdom van: 66 Getrouwd: 2
Geboren: ___ 1501 1 (zie info 2) Overleden: 26 Dec 1567 2 Begraven: in Wonseradeel, Schraard 2 Vader: Sjoerd Epes Aylva #10939 Moeder: Syds Watzesd. Walta #10938 Notities
M Kind 1: Gabbe Johans van Aylva #11229 Geboren: Echtgenote: Anna Hesselsd. van Mockema #11235 ovl. ___ 1600 Getrouwd:
V Kind 2: Sjoert van Aylva #11230 Ook bekend als: Sjoerd van Aylva Geboren: Overleden: ___ 1586 1 Begraven: in Wonseradeel, Schraard 1 Notities
M Kind 3: Epe Johans van Aylva #11231 overleed in de ouderdom van: 72 Ook bekend als: Epo van Aylva 2 Geboren: ___ 1553 2 Overleden: 10 Jan 1625 2 Begraven: in Wonseradeel, Schraard 2 Echtgenote: Auck Scheltes van Aylva #11249 geb. ___ 1559 ovl. 28 Jan 1608 Getrouwd: Notities
V Kind 4: Sijtscke Johans van Aylva #11232 overleed in de ouderdom van: 26 Geboren: ___ 1560 1 Overleden: 4 Jun 1586 2 Begraven: in Wonseradeel, Schraard 1 Echtgenoot: Feye Sipts van Goslinga #11250 ovl. 2 Jun 1596 Getrouwd: Notities
V Kind 5: Kinsck van Aylva #11233 Geboren: Echtgenoot: Sierck Abbes van Bootsma #11251 Getrouwd:
V Kind 6: Tjets van Aylva #11234 Geboren: Notities
Bronnen: (1) Grafsteen Hervormde Kerk te Schraard. (2) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. Gebeurtenisinformatie Info (1) '...elck beso olt omtr. 66 iaer...' staat op grafsteen van hun. Info (2) '...elck beso olt omtr. 66 iaer...' staat op grafsteen van hun. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex