10 okt 2016                   

Echtgenote: Auck Andriesd. van Sickema #11202
Geboren: Overleden: 26 Mrt 1575 Begraven: in Wonseradeel, Witmarsum 1 Vader: Moeder: Andere partner 1 Notities
Echtgenoot: Epe Alefs van Aylva #11201 Getrouwd: Geboren: Overleden: 18 Jun 1557 Begraven: in Wonseradeel, Witmarsum 1 Vader: Alef Sjoerds van Aylva #11199 (Rechter te Wons) Moeder: Bauck Hans-Douwesd. van Offenhuizen #11200 Notities
M Kind 1: Alef van Aylva #11204 Geboren:
M Kind 2: Andries van Aylva #11205 Geboren:
V Kind 3: Tjalck van Aylva #11206 Geboren:
M Kind 4: Sijbolt Epes van Aylva #11207 Geboren: Echtgenote: Frouck Feyesd. van Goslinga #11283 ovl. ___ 1582 Getrouwd: Echtgenote: IJsck Wijbesd. van Popma #11284 Getrouwd: Echtgenote: Maria Cristoffelsd. van Sternsee #11285 Getrouwd: Notities
V Kind 5: Bauck Epes van Aylva #11208 Geboren: Overleden: 4 Okt 1594 1 Begraven: in Wonseradeel, Witmarsum 1 Echtgenoot: Hoyte Reyns van Hoytema #11210 ovl. 12 Aug 1611 Getrouwd:
V Kind 6: Gerlant van Aylva #11209 Geboren:
Bronnen: (1) Grafsteen in Hervormde Kerk te Witmarsum. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex