10 okt 2016                   

Echtgenote: IJnts Sijbethsd. van Scheltema #11189
Geboren: Vader: Sijbeth Gabbes van Scheltema #11195 Moeder: Trijn van Feytsma #11196
Echtgenoot: Epe Tjaerts van Aylva #11187 overleed in de ouderdom van: 49 Getrouwd: ABT 1585 1
Geboren: ABT 1545 1 Overleden: ___ 1594 2 Vader: Tjaert Epes van Aylva #11176 (grietman Wonseradeel vanaf 1535) Moeder: Rints Ottesd. van Galama #11178 Andere partner 1 Notities
M Kind 1: Tjaert Epezn. van Aylva #11191 overleed in de ouderdom van: 59 Ook bekend als: Tiaerdt van Aijlva 3 Geboren: ___ 1588 4 Overleden: 1 Apr 1647 2,4 Begraven: in Wonseradeel, Witmarsum 4 Beroep: grietman van Wonseradeel 1624-1647 4 Notities
V Kind 2: Frouck Epes van Aylva #11190 overleed in de ouderdom van: 28 Geboren: ___ 1589 2,5 Overleden: 25 Dec 1617 2,5 Begraven: in Baarderadeel, Hijlaard 5 Echtgenoot: Hobbe Ulbes van Aylva #11256 geb. ___ 1582 ovl. 14 Jun 1645 Getrouwd:
M Kind 3: Ulbe van Aylva #11192 Geboren: ABT 1590 1 Notities
M Kind 4: Sijbe Epezn. van Aylva #11193 overleed in de ouderdom van: 34 Geboren: ___ 1591 4 Overleden: Jul 1625 2 Begraven: in Wonseradeel, Witmarsum 4 Beroep: Hopman Notities
M Kind 5: Hobbe van Aylva #11194 Geboren: ABT 1592 1
Bronnen: (1) Aanname, nog niet 100% zeker. (2) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. (3) Kerkvoogdijboek Schettens 1605-1714. (4) Grafsteen in Hervormde Kerk te Witmarsum. (5) Grafsteen Hervormde Kerk te Hijlaard. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex