10 okt 2016                   

Echtgenote: Frouck Riencksd. van Aylva #11188
Geboren: Vader: Rienck Sjoerds van Aylva #11244 Moeder: Hil Sijds. van Roorda #11253
Echtgenoot: Epe Tjaerts van Aylva #11187 overleed in de ouderdom van: 49 Getrouwd: ABT 1570 1
Geboren: ABT 1545 1 Overleden: ___ 1594 2 Vader: Tjaert Epes van Aylva #11176 (grietman Wonseradeel vanaf 1535) Moeder: Rints Ottesd. van Galama #11178 Andere partner 2 Notities
Bronnen: (1) Aanname, nog niet 100% zeker. (2) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex