10 okt 2016                   

Echtgenote: Frouck Ernstesd. van Mockema #11181
Geboren: BEF 1527 1 Vader: Ernst Taeckes van Mockema #11395 Moeder: Anna Hesselsd. van Foppinga #11396
Echtgenoot: Douwe Tjaerts van Aylva #11180 overleed in de ouderdom van: 50 Getrouwd: ABT 1545 1
Geboren: ABT 1516 2 Overleden: AFT 1566 1 Vader: Tjaert Epes van Aylva #11176 (grietman Wonseradeel vanaf 1535) Moeder: Ulbet Ulbesdr. Thema #11177 Notities
M Kind 1: Ernst Douwes van Aylva #11267 overleed in de ouderdom van: 79 Geboren: 1 Sep 1548 in Westdongeradeel, Holwerd 3 Overleden: 28 Nov 1627 in Westdongeradeel, Ternaard 4,3 Beroep: Grietman West- en Oostdongeradeel 1578 5 Echtgenote: IJdt Bockesd. van Herema #11268 ovl. ___ 1596 Getrouwd: Echtgenote: Ael Lollesd. van Ockinga #11269 Getrouwd: Notities
M Kind 2: Tjaert Douwes van Aylva #22353 overleed in de ouderdom van: 30 Geboren: BEF 1550 6 Gedoopt: Overleden: AFT 1580 6 Echtgenote: Hester van Loo #22354 Getrouwd:
M Kind 3: Ulbe Douwes van Aylva #10584 overleed in de ouderdom van: 66 Ook bekend als: Olde Ulbe Aylva 7 Geboren: ___ 1551 8,9 Overleden: 23 Aug 1617 8,9 Begraven: in Baarderadeel, Hijlaard 9 Beroep: Grietman Baarderadeel 1582-1610 9 Echtgenote: Sjouck Hobbesd. van Heringa #10585 geb. ___ 1551 ovl. 18 Mrt 1589 Echtgenote: Rints Aggesd. van Osinga #10558 geb. ___ 1579 ovl. 9 Mei 1605 Getrouwd: 7 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.simonwierstra.nl/aylva.htm. (2) Aanname, nog niet 100% zeker. (3) Internet: www.genealogieonline.nl/jellema-stamboom. (4) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. (5) Stinsen en States. (6) Internet: http://www.simonwierstra.nl/AYLVA.htm. (7) Handschrift Cronenburgh. (8) Stamboek van den Frieschen Adel, 284. (9) Grafsteen Hervormde Kerk te Hijlaard. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex