10 okt 2016                   

Echtgenote: Swob Juwsma #11168
Geboren: ___ 1425 in Wonseradeel, Witmarsum 1 Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Tjaert Epes Aylva #11167 Getrouwd:
Geboren: ___ 1422 in Wonseradeel, Witmarsum 1 Vader: Epe Douwes Aylva #11169 Moeder: N.N. #11170 Notities
M Kind 1: Epe Tjaerts Aylva #21989 Geboren: Gedoopt: Overleden: Beroep: grietman Wonseradeel 1456 Echtgenote: Teda Hermana #21990 Getrouwd: Notities
V Kind 2: Sitke Aylva #22551 Geboren: Gedoopt: Overleden: Echtgenoot: Goslick Juwuinga #22552 Getrouwd:
M Kind 3: Douwe Siaerda #22553 Geboren: Gedoopt: Overleden: Echtgenote: Edewert Siaerda #22559 Getrouwd: 2
V Kind 4: IJdt Tjaertsd. van Aylva #14307 Geboren: Echtgenoot: Eelke Heringa #22555 Ook bekend als: Eelke Heringa de oudere 2 Getrouwd: Echtgenoot: Sascker Jelmera #14306 Getrouwd: 3 Notities
Bronnen: (1) Internet: http://remiens.nl/. (2) Genealogie Aylva, door P. Noomen. (3) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Jelmera-Cammingha. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex