10 okt 2016                   

Echtgenoot: Abbe Saepesz. Roersma #11135
Geboren: Vader: Moeder:
Echtgenote: Teet van Sminia #11134 Ook bekend als: Tiedt 1 Getrouwd: in Oostdongeradeel, Ee 1
Geboren: Vader: Frans Hillebrantsz. van Sminia #10865 Moeder: Anna Gabbedochter #11133
M Kind 1: Tiede Abbez #11136 Geboren:
Bronnen: (1) De Vrije Fries, deel 81 (2001), 11. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex