10 okt 2016                   

Echtgenoot: Cornelis Jarigs Mollema #11124 overleed in de ouderdom van: 47
Geboren: 17 Mei 1834 in Harlingen 1 Overleden: 18 Jun 1881 in Idaarderadeel, Roordahuizum 1,2 Vader: Jarig Cornelis Mollema #11125 Moeder: Foekje Sijbrands Spannenburg #11126 Notities
Echtgenote: Tjitske Everts van Aisma #11108 overleed in de ouderdom van: 75 Getrouwd: 28 Okt 1857 in Menaldumadeel 3
Geboren: 3 Mrt 1834 in Menaldumadeel, Beetgum 3,1,2 Overleden: 31 Mrt 1909 in Idaarderadeel, Roordahuizum 3,1 Vader: Evert Klazes van Aisma #11116 (kerkvoogd te Beetgum, assessor Menaldumadeel, etc.) Moeder: Houkjen Pieters Siderius #11121
Bronnen: (1) Internet: http://home-3.tiscali.nl/-mollema, Allemaal Mollema. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Internet: www.genlias.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex