10 okt 2016                   

Echtgenote: Margaretha Maria van Gendt #11084 overleed in de ouderdom van: 58
Geboren: 29 Okt 1707 1 Overleden: 26 Jan 1766 Vader: Frederik Hendrik van Gendt #22221 Moeder: Helena Veronica van Aylva #22222
Echtgenoot: Michael Onuphrius thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg #11076 overleed in de ouderdom van: 62 Getrouwd: Jun 1726 in Dantumadeel, Rinsumageest 1,2
Geboren: 26 Jul 1695 1 Overleden: 27 Apr 1758 1 Beroep: grietman 1725-1758 Vader: Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg #11048 (grietman van Barradeel) Moeder: Fedt Sophia van Goslinga #11049 Notities
M Kind 1: Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg #11085 overleed in de ouderdom van: 49 Geboren: 28 Mei 1738 1 Overleden: 12 Apr 1788 1 Beroep: Grietman van Wonseradeel 1758-1788 3 Notities
Bronnen: (1) Genealogie Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. (2) Internet: http://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Onuphrius_thoe_Schwartzenberg_en_Hohenlansberg. (3) Grietmannen van Wonseradeel. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex