10 okt 2016                   

Echtgenote: Juliana Agatha van Aylva #11079 overleed in de ouderdom van: 36
Geboren: Sep 1664 1,2 Overleden: 2 Nov 1700 1 Begraven: in Menaldumadeel, Menaldum 2 Vader: Hans Willem baron van Aylva #11274 (Luitenant admiraal) Moeder: Frouck Ulbes van Aylva #11275
Echtgenoot: Tjalling Homme Tjallinghs van Camstra #11078 Getrouwd:
Geboren: Overleden: ___ 1727 Vader: Moeder:
V Kind 1: Elisabeth Helena van Camstra #11077 overleed in de ouderdom van: 53 Geboren: 15 Mei 1699 in Menaldumadeel, Menaldum 3 (zie info 1) Overleden: 1 Jul 1752 in Belgie, Namen 3 (zie info 2) Echtgenoot: Jan Sicco Rijksbaron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg #11075 geb. 14 Nov 1693 ovl. 6 Nov 1757 Getrouwd: 14 Aug 1729 in Dantumadeel, Rinsumageest 3
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. (2) Internet: http://www.simonwierstra.nl/AYLVA.htm. (3) Genealogie Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Gebeurtenisinformatie Info (1) Orxmastate Info (2) Kasteel Namen. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex