10 okt 2016                   

Echtgenoot: Ulbe Hobbesz. van Aylva #11045 overleed in de ouderdom van: 35 Ook bekend als: Ulbo van Aylva, de jonge 1,2
Geboren: ___ 1617 1 Beroep: Grietman van Baarderadeel 1640-1647 Overleden: ___ 1652 1 Vader: Hobbe Ulbes van Aylva #11256 (Grietman over Baarderadeel 1610-1639) Moeder: Frouck Epes van Aylva #11190 Notities
Echtgenote: Hylck Ayzoos. van Lijcklama #11042 overleed in de ouderdom van: 36 Ook bekend als: Hiltie Lijklama 2
Geboren: ___ 1619 Overleden: ___ 1655 Vader: Esaias Meyne-Lijckles van Lijcklama #10588 Moeder: Jel Agges van Osinga #10562
M Kind 1: Esaias Ulbes van Aylva #21971 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 30 Dec 1639 in Baarderadeel, Hijlaard 3 Gedoopt: Overleden: 12 Jan 1640 in Baarderadeel, Hijlaard 3
V Kind 2: Jeltje Agatha van Aylva #11276 overleed in de ouderdom van: 41 Ook bekend als: Juliana Agatha van Aylva 4 Geboren: ___ 1641 Overleden: 26 Dec 1682 (zie info 1) Echtgenoot: Laes Sjucks Burmania #21970 Getrouwd: 20 Mrt 1664 in Leeuwarderadeel, Cornjum 4
V Kind 3: Frouck Ulbes van Aylva #21972 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: ___ 1643 in Baarderadeel, Hijlaard 3 Gedoopt: Overleden: ___ 1643 3
V Kind 4: Frouck Ulbes van Aylva #11275 overleed in de ouderdom van: 45 Geboren: ___ 1644 in Baarderadeel, Hijlaard 5,3 Overleden: 8 Feb 1689 in Westdongeradeel, Holwerd 5,3 Begraven: in Westdongeradeel, Holwerd 5 Echtgenoot: Hans Willem baron van Aylva #11274 geb. ___ 1635 ovl. 21 Feb 1691 Getrouwd: 12 Dec 1658 in Westdongeradeel, Holwerd 5
M Kind 5: Tiaert Ulbes van Aylva #10664 overleed in de ouderdom van: 60 Ook bekend als: Tjaert Ulbes van Aylva Geboren: ___ 1645 in Baarderadeel, Hijlaard 3 Overleden: 31 Jan 1705 in Wonseradeel, Hichtum 6,3 Beroep: Grietman van Wonseradeel 1673-1701 Begraven: 14 Feb 1705 in Wonseradeel, Hichtum 6 Echtgenote: Frouck Hesselsd. Huijghis #10663 geb. ___ 1645 ovl. 17 Sep 1668 Getrouwd: ABT 1663 7 Echtgenote: Margaretha barones van Gendt #10665 geb. ___ 1656 ovl. 15 Jan 1741 Getrouwd: ABT 1683 (zie info 2) Notities
M Kind 6: Hobbe Esaias van Aylva #21961 overleed in de ouderdom van: 47 Geboren: ___ 1645 in Baarderadeel, Hijlaard 3 (zie info 3) Gedoopt: Overleden: 7 Mei 1692 in Oostdongeradeel, Anjum 3 Beroep: Kapitein Echtgenote: Anna Dodonea thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg #21962 geb. ___ 1668 ovl. 24 Aug 1714 Getrouwd: Jun 1685 in Menaldumadeel, Beetgum 3 Notities
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. (2) Handschrift Cronenburgh. (3) Internet: http://www.genealogieonline.nl/jellema-stamboom/I12062.php. (4) Internet: www.simonwierstra.nl/aylva.htm. (5) Internet: http://www.simonwierstra.nl/AYLVA.htm. (6) Naamlijst van Grietmannen. (7) Aanname, nog niet 100% zeker. Gebeurtenisinformatie Info (1) Martenastate. Info (2) Ondertrouw 16-9-1683 Wonseradeel. Info (3) Op Holdinga-burgt. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex