10 okt 2016                   

Echtgenote: Hil Onnesd. van Tamminga #11044
Geboren: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Sicke van Dekema #11043 Ook bekend als: Sixtus van Dekema 1 Getrouwd:
Geboren: Vader: Sicke van Dekema #10991 Moeder: Luts Sickesd. van Liauckama #10992
V Kind 1: IJmck Sickes van Dekema #10541 Overleden: 13 Jan 1623 2 Begraven: in Barradeel, Minnertsga Echtgenoot: Schelte Ulckes Douma van Oenema #10575 ovl. Apr 1591 Ook bekend als: Latsma Echtgenoot: Sijbrant van Osinga #10593 geb. ABT 1540 ovl. 26 Feb 1604 Echtgenoot: Hayo Scheltema #14097 Getrouwd: ___ 1606 3 (zie info 1) Notities
V Kind 2: Ymck Sickesdr. van Dekema #22369 overleed in de ouderdom van: 57 Geboren: ___ 1584 1 Gedoopt: Overleden: 2 Apr 1641 1 Begraven: in Franeker 1 Echtgenoot: Doecke van Botnia #22368 geb. ___ 1559 ovl. 1 Okt 1621 Ook bekend als: Duco van Botnia 1 Getrouwd: 9 Jun 1605 in Leeuwarden 1
V Kind 3: Catharina Sickes van Dekema #21968 overleed in de ouderdom van: 46 Geboren: ___ 1589 Gedoopt: Overleden: ___ 1635 Echtgenoot: Botte Foppes van Grovestins #21967 geb. ___ 1585 ovl. ___ 1620 Getrouwd:
Bronnen: (1) Internet: http://www.simonwierstra.nl/BOTNIA.htm. (2) Stamboek van den Frieschen Adel, 284. (3) Internet: www.tresoar.nl. Gebeurtenisinformatie Info (1) Derde proclamatie van 21 april 1606. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex