10 okt 2016                   

Echtgenoot: Johan Sjoerts van Aylva #10988
Geboren: Overleden: ___ 1660 1 Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Trijn Sijbrensd. van Walta #10744 Ook bekend als: Catharina Walta Getrouwd: 27 Jun 1639 1
Overleden: 27 Nov 1667 2 Vader: Sijbren Sijbrens van Walta #10885 Moeder: Tjets Tjaertsd. van Holdinga #10886 Andere partner 1 Andere partner 2 Notities
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Walta/Aggama. (2) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex