10 okt 2016                   

Echtgenoot: Sjoerd Epes Aylva #10939 overleed in de ouderdom van: 33
Geboren: ___ 1476 in Wonseradeel, Witmarsum 1 Overleden: 26 Sep 1509 in Wonseradeel, Schraard 2 Vader: Epe Epes Aylva #11165 (grietman van Wonseradeel 1489-1494) Moeder: Ebel Juusma #11166 Notities
Echtgenote: Syds Watzesd. Walta 3 #10938 Getrouwd: ABT 1495 2
Geboren: ___ 1479 1 Vader: Watze Agges Walta #10936 Moeder: Auck N. #10937 Notities
M Kind 1: Alef Sjoerds van Aylva #11199 Geboren: Beroep: Rechter te Wons Overleden: BEF 1543 4 Echtgenote: Bauck Hans-Douwesd. van Offenhuizen #11200 Getrouwd: Notities
V Kind 2: Luts van Aylva #11239 Geboren: Echtgenoot: Gaele Heslinga #22569 Getrouwd: 5
M Kind 3: Watze Sjoerds van Aylva #11237 Geboren: Overleden: 29 Mei 1541 6 Echtgenote: Sijtscke Johansd. Roorda #11238 ovl. 11 Jun 1563 Ook bekend als: Sijds 7 Getrouwd: Notities
M Kind 4: Johan Sjoerds van Aylva #11225 overleed in de ouderdom van: 66 Geboren: ___ 1501 8 (zie info 1) Overleden: 26 Dec 1567 6 Begraven: in Wonseradeel, Schraard 6 Echtgenote: Ulck Gabbesd. van Scheltema #11226 geb. ___ 1520 ovl. 10 Jun 1586 Getrouwd: 6 Notities
V Kind 5: Ebel van Aylva #11240 Geboren:
M Kind 6: Rienck Sjoerds van Aylva #11244 Geboren: Overleden: ___ 1548 6 Echtgenote: Hil Sijds. van Roorda #11253 Getrouwd: ___ 1534 6
V Kind 7: Eelck Sjoerds Aylva #2116 Geboren: ___ 1504 in Wonseradeel, Witmarsum 1 Overleden: in Hennaarderadeel, Oosterend 1 Echtgenoot: Ulbe Ulbes Rispens #2115 geb. ABT 1500 Notities
V Kind 8: IJpcke van Aylva #11241 Geboren:
V Kind 9: Teth van Aylva #11242 Geboren:
V Kind 10: Auck van Aylva #11243 Geboren: Notities
Bronnen: (1) Internet: http://remiens.nl/. (2) De Nederlandsche Leeuw 318 (1989-1990), 35. (3) E-mail van Minne Buwalda dd 16-01-01, 1. (4) Internet: http://depot.knaw.nl/5182/1/aelua.pdf. (5) Genealogie Aylva, door P. Noomen. (6) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. (7) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel. (8) Grafsteen Hervormde Kerk te Schraard. Gebeurtenisinformatie Info (1) '...elck beso olt omtr. 66 iaer...' staat op grafsteen van hun. 'From the Buwalda Genealogy, made by Andr A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex