10 okt 2016                   

Echtgenote: Tiemck Pijckesd. van Wijckel #10910 Ook bekend als: Tjemck van Wyckel 1
Overleden: 28 Sep 1635 1 Vader: Pike Idses van Wijckel #10671 Moeder: Anna Epesdr. Bootsma #10672 Andere partner 2
Echtgenoot: Fecke Gatzes van Jeltinga #10817 overleed in de ouderdom van: 36 Ook bekend als: Fecco / Feico van Jeltinga
Geboren: ABT 1600 2 Overleden: 8 Jul 1636 3 Begraven: in Achtkarspelen, Buitenpost 3 Beroep: Lid Admiraliteit Dokkum Vader: Gatze van Jeltinga #10733 (Grietenij-ontvanger) Moeder: Jeltje Doeckesdr. van Aysma #10731 Notities
V Kind 1: Juliana van Jeltinga #12885 Geboren: Echtgenoot: Pier Andriesses van Sytzama #9156 geb. 22 Jan 1626 ovl. ___ 1665 Getrouwd:
V Kind 2: Teth Feckesd. van Jeltinga #12897 Geboren: Overleden: 10 Jun 1690 4 Echtgenoot: Pibo Jacobs van Doma #10539 geb. 9 Mei 1614 ovl. BEF 19 Jun 1675 Getrouwd: 23 Okt 1666 5
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Wijckel. (2) Aanname, nog niet 100% zeker, 1. (3) Grafschriften tussen Vlie en Lauwers Deel I, 1950 Achtkarspelen, 35. (4) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Jeltinga. (5) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Fogelsangh. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex