10 okt 2016                   

Echtgenote: Siouck van Jelgerhuys #10896
Overleden: 4 Jun 1573 1 Begraven: in Menaldumadeel, Wier 1 Vader: Wybe Gerritsz. van Jelgerhuys #10898 Moeder: Bauck Mellema #10899 Andere partner 1
Echtgenoot: Goslick van Hiddema 1 #10720 overleed in de ouderdom van: 72
Geboren: ___ 1521 2 Overleden: 16 Apr 1593 2 Begraven: in Menaldumadeel, Wier 1 Beroep: Afgevaardigde Vader: Harmen Piersz. van Sytzama #12937 Moeder: Tjets Goslicksdr. Hiddema #12938 Andere partner 1 Notities
Bronnen: (1) Grafschriften tussen Vlie en Lauwers Deel IV, 1959 Menaldumadeel, 141. (2) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 243. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex