10 okt 2016                   

Echtgenote: Antje Douwes van der Meer #10890 overleed in de ouderdom van: 32
Geboren: 11 Jan 1834 in Tietjerksteradeel, Wyns 1,2 Overleden: 5 Dec 1866 in Het Bildt, Sint Annaparochie 1,3 Vader: Douwe van der Meer #23679 Moeder: Trijntje Eelses Sinnema #23680
Echtgenoot: Hartman Johannes van Aisma 4 #10888 overleed in de ouderdom van: 40 Getrouwd: 9 Mrt 1865 in Tietjerksteradeel 5,2
Geboren: 16 Mrt 1831 in Menaldumadeel, Beetgum 4 Overleden: 28 Aug 1871 in Menaldumadeel 4,5,2 Begraven: in Menaldumadeel, Beetgum 4 Beroep: Burgemeester Vader: Johannes Everts van Aisma #10891 (Kerkvoogd) Moeder: IJtje Hartman Hartmans #10892 Andere partner 1 Andere partner 3 Notities
M Kind 1: Johannes Hartman van Aisma #10887 overleed in de ouderdom van: 76 Geboren: 21 Mrt 1866 in Het Bildt, Sint Annaparochie 4,2 Overleden: 31 Okt 1942 in Leeuwarden 4,5,2 Notities
Bronnen: (1) Internet: http://www.bitgummole.nl/file/famaismasum.pdf. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Internet: http://www.frysk-en-frij.nl/genealogy/Van%20Aisma/van%20aisma%20-%20A5%20-%2010.pdf. (4) Grafsteen op kerkhof Hervormde Kerk te Beetgum Zie foto in archief, 1. (5) Internet: www.genlias.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex