10 okt 2016                   

Echtgenote: Ynts Epesdr. van Aylva #10868
Vader: Epe Epes Aylva #11165 (grietman van Wonseradeel 1489-1494) Moeder: Ebel Juusma #11166
Echtgenoot: Alef Peterzn. van Aggama 1 #10867 overleed in de ouderdom van: 25 Ook bekend als: Alef van Walta Getrouwd: ABT 1500 2
Geboren: ABT 1480 1 Overleden: BEF 1505 3,4 Vader: Peter Agges Walta #10869 Moeder: Aelcke Osinga #10870 Notities
M Kind 1: Pieter Alefs van Aggama #10614 Overleden: 24 Jul 1538 5,6 Begraven: in Wonseradeel, Witmarsum 5 Echtgenote: Bauck Syrsma #11222 ovl. 31 Aug 1510 Getrouwd: Echtgenote: Ynts Sydsdr. van Eminga #10615 ovl. 28 Apr 1554 Notities
Bronnen: (1) Gemeentearchief Leeuwarden Brief betreffende Geslacht Aggema, 4 mei 1934 In dossier Van Osinga, 1. (2) Aanname, nog niet 100% zeker. (3) Internet: http://depot.knaw.nl/5182/1/aelua.pdf. (4) Genealogie Aylva, door P. Noomen. (5) Grafsteen in Hervormde Kerk te Witmarsum. (6) Het kerkgebouw der Ned.Herv.gem. te Witmarsum. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex