10 okt 2016                   

Echtgenote: Jusck Aesterfal #10866
Vader: Sierck Scheltesz. Aesterfal #11130 Moeder: Jel van Donia #11131
Echtgenoot: Frans Hillebrantsz. van Sminia 1 #10865
Overleden: ___ 1581 Vader: Moeder: Andere partner 1 Andere partner 2 Notities
M Kind 1: Jetze Fransz. van Sminia #10863 Echtgenote: Jeltje Hessels van Aysma #10864 Ook bekend als: Jel van Aysma 2,3 Getrouwd: 1582/1583 3 Notities
Bronnen: (1) Kwartierstaat Coert van Beyma, 1. (2) Onno Hellinga, Sybout Aysma, Geus, untfanger en politikus (It Beaken, 1997) (3) De Vrije Fries, deel 81 (2001), 13. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex