10 okt 2016                   

Echtgenote: Jeltje Hessels van Aysma #10864 Ook bekend als: Jel van Aysma 1,2
Vader: Hessel Hotthiesz. van Aysma #10629 (gedeputeerde) Moeder: Wybrich van Buma #10630 Notities
Echtgenoot: Jetze Fransz. van Sminia 3 #10863 Getrouwd: 1582/1583 2
Vader: Frans Hillebrantsz. van Sminia #10865 Moeder: Jusck Aesterfal #10866 Notities
M Kind 1: Hessel Jetzes van Sminia #11129 overleed in de ouderdom van: 82 Geboren: ___ 1588 4,5 Overleden: 1 Dec 1670 6,5 Verloofde: Fock Popckesd. van Buma #11137 ovl. 25 Aug 1615 Verloofd: Nov 1614 4,5 (zie info 1) Verloofde: Wijts van Hoppers #11140 ovl. ___ 1626 Ook bekend als: Wythie van Hoppers 6 Verloofd: 24 Okt 1623 6 Echtgenote: Aefke Buwesdr. van Jeltinga #11145 geb. ___ 1598 ovl. ___ 1656 Getrouwd: ___ 1636 6 Verloofd: 21 Nov 1635 6 Notities
Bronnen: (1) Onno Hellinga, Sybout Aysma, Geus, untfanger en politikus (It Beaken, 1997) (2) De Vrije Fries, deel 81 (2001), 13. (3) Kwartierstaat Coert van Beyma, 1. (4) De Vrije Fries, deel 81 (2001), 14. (5) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Hoppers. (6) De Vrije Fries, deel 81 (2001), 15. Gebeurtenisinformatie Info (1) Waarschijnlijk deze datum 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex