10 okt 2016                   

Echtgenote: Josina Alberts van Aysma #10757 Ook bekend als: Joostje van Aysma
Gedoopt: 21 Okt 1610 in Menaldumadeel, Marssum 1 Overleden: 30 Apr 1664 2 Vader: Albert Johans van Aysma #10724 (Ontvanger en gedeputeerde) Moeder: Tietzke Hothjesd. van Aysma #10725 Andere partner 2 Notities
Echtgenoot: Gualterus Henricus Gualteri #10666 overleed in de ouderdom van: 72 Kerk. ondertrouw: 3 Okt 1635 in Sneek 3 (zie info 1) Getrouwd: 31 Okt 1635 in Leeuwarden 4,3
Geboren: ___ 1595 4 Overleden: 21 Dec 1667 4 Beroep: Advocaat, J.U.D. Vader: Henricus Gualteri #10606 (Advocaat, JUD) Moeder: Elisabeth Gosses #10667 Andere partner 1 Andere partner 2 Notities
Bronnen: (1) Grafschriften tussen Vlie en Lauwers Deel IV, 1959 Menaldumadeel, 13. (2) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Fogelsangh. (3) Internet: www.tresoar.nl. (4) E-mail van Ger Straatman dd 28-01-01 Word-bestand 'Van Velsen', 1. Gebeurtenisinformatie Info (1) Proclamatie van ondertrouw op deze datum. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex