10 okt 2016                   

Echtgenote: Rinthje van Beijma #10815 Ook bekend als: Rintie Beyem
Vader: Lieuwe Sjoerts van Beijma #10650 Moeder: Frouck Riencksd. van Camstra #10970
Echtgenoot: Gabbe van Aesgema 1 #10814
Vader: N.N. van Aesgema #10974 Moeder: N.N. Fons #10975
V Kind 1: Catharina Gabbesd. van Aesgema #10641 overleed in de ouderdom van: 49 Geboren: 6 Nov 1542 Overleden: ABT 1592 Echtgenoot: Rienck Sickes van Gratinga #10651 Echtgenoot: Hessel Scheltes van Aysma #10639 geb. ABT 1527 ovl. 1 Aug 1592 Ook bekend als: Dr Hessel van Aysma 2 Getrouwd: ___ 1574
V Kind 2: Rinje Aesgema #10999 Geboren: Echtgenoot: Epe van Bootsma #10998 Getrouwd:
Bronnen: (1) Adelijk en Aanzienlijk wapenboek v/d 7 provincien Door: Abraham Ferwerda, 1760 Hoofdstuk: Lauta van Aysma, 88. (2) S. ten Hoeve, Epema State en de kerk te IJsbrechtum. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex