10 okt 2016                   

Echtgenote: Susanne Juliana van Molenschot #10778
Vader: Johan van Molenschot #10902 Moeder: Sjouck Wijbrens van Roorda #10903
Echtgenoot: Horatius Lauta van Aysma #10775 overleed in de ouderdom van: 76 Getrouwd: 7 Jul 1721 1 Geboren: 14 Apr 1669 1 Overleden: 14 Jun 1745 1 Beroep: kapitein 2 Religie: N.H. 2 Vader: Hessel van Aysma #10764 (capitein-luitenant) Moeder: Johanna Agneta van Roeland #10768 Andere partner 1 Notities
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 245. (2) Internet: http://www.isis.breda.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex