10 okt 2016                   

Echtgenote: Anna Geertruid Swaen #10773 overleed in de ouderdom van: 82
Geboren: ___ 1700 1 (zie info 1) Overleden: 5 Jan 1782 in Gelderland, Zutphen 1 (zie info 2) Vader: Antonie Swaen #10668 (luitenant-kolonel, commandeur) Moeder: Maria van Diemen #10669 Notities
Echtgenoot: Hotze Aysma van Lauta #10770 Ook bekend als: Hothje van Aysma Getrouwd: 23 Nov 1727 in Gelderland, Zutphen 2,3 (zie info 3)
Gedoopt: 18 Dec 1681 in Wonseradeel, Schettens 4 Overleden: 14 Sep 1747 5 Begraven: in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch 6 (zie info 4) Beroep: majoor, kapitein, (luitenant) kolonel 7 Vader: Schelte Hotzes van Aysma #10761 (kapitein, corporaal, kerkvoogd) Moeder: Anna Ida Spruyt #10765 Notities
M Kind 1: Schelto Philip Aysma van Lauta #30606 Gedoopt: 25 Sep 1728 in Gelderland, Zutphen 3 Overleden: BEF 1747 8 Notities
V Kind 2: Antoinette Agatha Lauta van Aysma #30607 Gedoopt: 5 Jan 1730 in Gelderland, Zutphen 3 Overleden: Notities
M Kind 3: Antony Jan Lauta van Aysma #30608 Gedoopt: 28 Feb 1731 in Gelderland, Zutphen 3 Overleden: BEF 1735 8 Notities
M Kind 4: Hotse Lauta van Aysma #30609 Gedoopt: 13 Apr 1732 in Gelderland, Zutphen 3 Overleden: BEF 1747 8 Notities
V Kind 5: Albrechte Charlotte Frederyke Amelie Lauta van Aysma #30610 Gedoopt: 18 Apr 1734 in Gelderland, Zutphen 3 Overleden: Notities
M Kind 6: Antoni Lauta van Aysma #30611 Gedoopt: 20 Jul 1735 in Gelderland, Zutphen 3 Overleden: BEF 1747 8 Notities
V Kind 7: Scheltina Anna Ida Aysma van Lauta #10833 Gedoopt: 18 Aug 1741 in Gelderland, Zutphen 9,3 Overleden: 1 Sep 1763 in Gelderland, Zutphen 7,9 Echtgenoot: Wilt Hendrik van Broeckhuysen #10834 geb. 29 Aug 1734 ovl. 15 Feb 1798 Ook bekend als: Wilbert Hendrik van Broekhuizen 10 Getrouwd: 8 Aug 1762 in Gelderland, Zutphen 11,10,3 Notities
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 245. (2) Familie-archief Sloet V http://www.obd.nl/www-data/instel/arch/arovz/famtotaz.htm. (3) Internet: www.zoekakten.nl. (4) DTB boeken Schettens. (5) Schettens in de loop der eeuwen Artikel in Bolswards Nieuwsblad, 5-5-1950. 1. (6) Stads- en dorpskroniek van Friesland deel I (1700-1800) Zie kopie in archief, 288. (7) Archief Sloet V Inhoudsopgave, 110. (8) De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912), C.F.X. Smits (pag. 367) (9) Brief van P.L. Goutbeek dd 12-4-06. (10) Internet: www.genealogieonline.nl. (11) Archief Sloet V Inhoudsopgave, 89. Gebeurtenisinformatie Info (1) Of geboren in 1705. Info (2) 77 jaar oud volgens 'genealogieonline.nl. Info (3) Getrouwd in de Waalse (Franske) kerk aldaar. Info (4) Begraven in de De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex