10 okt 2016                   

Echtgenoot: N. Kuysten #10766
Beroep: Kapitein Overleden: BEF 1685 Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Tjemck van Aysma 1 #10762 Ook bekend als: Tiemck van Aysma
Gedoopt: 15 Aug 1658 in Wonseradeel, Schettens 2 Overleden: AFT Jun 1685 Vader: Hotze Scheltes van Aysma #10682 (kapitein) Moeder: Anna Mellesd. Broersema #10684 Notities
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 245. (2) DTB boeken Schettens. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex