10 okt 2016                   

Echtgenoot: Gosewijn van Wijdenvelt #10759 Ook bekend als: Gosewyn Wydefelt 1
Beroep: Vaandrig 1 Vader: Siger von Widenfeldt #14745 Moeder: Christina von Hochkirchen #14746 Notities
Echtgenote: Lolck van Aysma 2 #10753 Kerk. ondertrouw: 20 Apr 1636 in Leeuwarden 1 Getrouwd: 20 Apr 1636 in Leeuwarden 1
Geboren: ABT 1600 3 Vader: Albert Johans van Aysma #10724 (Ontvanger en gedeputeerde) Moeder: Tietzke Hothjesd. van Aysma #10725 Andere partner 1 Notities
V Kind 1: Christina van Wijdevelt #14747 Geboren: Gedoopt: Overleden: Echtgenoot: Watze van Glinstra #14748 Getrouwd: 8 Dec 1667 in Leeuwarderadeel, Cornjum 4
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (3) Aanname, nog niet 100% zeker. (4) Internet: http://www.camerama.demon.nl/wijd/wijded/. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex