10 okt 2016                   

Echtgenoot: Claes Epes van Aesgema #10758
Overleden: BEF 1639 1 Vader: Moeder:
Echtgenote: Lolck van Aysma 2 #10753 Getrouwd: 3
Geboren: ABT 1600 4 Vader: Albert Johans van Aysma #10724 (Ontvanger en gedeputeerde) Moeder: Tietzke Hothjesd. van Aysma #10725 Andere partner 2 Notities
V Kind 1: Aurelia van Aesgema #12843 Geboren: ___ 1617 5
V Kind 2: Margareta van Aesgema #10332 Geboren: ___ 1619 6
V Kind 3: Jeltie van Aesgema #11759 Ook bekend als: Scholtetus Geboren: ___ 1622 6
M Kind 4: Epe van Aesgema #10687 Ook bekend als: Epo Esgema Geboren: ___ 1623 6 Beroep: Lt. Coll. / Kapitein 3 Echtgenote: Ath van Aysma #10679 geb. 3 Jan 1623 Ook bekend als: Atke van Aysma 7 Getrouwd: Jan 1655 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 3 Notities
Bronnen: (1) Gen. 512, pag. 66. (2) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (3) Internet: www.tresoar.nl. (4) Aanname, nog niet 100% zeker. (5) Gen. 512, 65. (6) Gen. 512. (7) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex