10 okt 2016                   

Echtgenoot: Johan Wilhelm Sohn #10752 Ook bekend als: Sohnius 1
Beroep: Raad en secretaris 1 Vader: Moeder:
Echtgenote: Sijthje van Aysma 2 #10751 Ook bekend als: Syttie 1 Kerk. ondertrouw: 3 Mrt 1639 in Leeuwarden 1
Religie: Hervormd 1 Vader: Johan Doeckes van Aysma #10732 Moeder: Bauck Tjallinghd. van Wijckel #10734 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex