10 okt 2016                   

Echtgenoot: Jacob Gerrits van Cronenburgh #10750 overleed in de ouderdom van: 51 Ook bekend als: Claes Adelen van Cronenburgh 1
Geboren: ___ 1592 1 Overleden: ___ 1643 1 Begraven: in Barradeel, Sexbierum 2 Vader: Gerrit Jacobs Cronenburg #23517 Moeder: N.N. #23518
Echtgenote: Josina Hotzes van Aysma 3 #10743 Ook bekend als: Joost van Aysma Kerk. ondertrouw: 9 Mei 1629 in Leeuwarden 4
Overleden: 31 Aug 1647 in Leeuwarden 2 Begraven: 15 Sep 1647 in Barradeel, Sexbierum 2 Religie: Hervormd 4 Vader: Hotze Hessels van Aysma #10628 Moeder: Lolck Johansd. van Aysma #10673 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.genealogieonline.nl. (2) Genealogysk Jierboekje Editie 1965. (3) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (4) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex