10 okt 2016                   

Echtgenoot: Pieter Jarichs van Knijff #10749 overleed in de ouderdom van: 31 Ook bekend als: Petrus
Geboren: 6 Nov 1601 1,2 Overleden: 13 Nov 1632 1,2 Beroep: advocaat Hof van Friesland Vader: Jarich Gerrijts #10861 Moeder: Annalia Pijtersdr. #10862 Notities
Echtgenote: Wijbrich Hothjesd. van Aysma #10742 Kerk. ondertrouw: 24 Nov 1627 in Leeuwarden 3 Getrouwd: 16 Dec 1627 in Leeuwarden 1,3
Overleden: 30 Apr 1642 1 Vader: Hotze Hessels van Aysma #10628 Moeder: Lolck Johansd. van Aysma #10673
M Kind 1: Goslick van Knijff #2352 Echtgenote: Helena Aebinga van Humalda #7153 Getrouwd:
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (2) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aebinga. (3) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex