10 okt 2016                   

Echtgenoot: Gajus Auckes Nauta #10748 overleed in de ouderdom van: 65 Ook bekend als: Gauis Nauta 1
Geboren: ___ 1580 in Sneek 2 Beroep: J.U.D. en secrataris van Sneek 3,1 Overleden: 19 Okt 1645 3 Begraven: 29 Okt 1645 in Sneek 3 Vader: Aucke Gatzes Nauta #26907 Moeder: Fed Bauckedr. Hiddinga #26908 Andere partner 1 Andere partner 2 Notities
Echtgenote: Lolck Hotzes van Aysma 4 #10741 Kerk. ondertrouw: 10 Jun 1628 in Sneek 1 (zie info 1) Getrouwd: 26 Jun 1628 in Sneek 1
Overleden: 4 Feb 1646 in Leeuwarden 3 (zie info 2) Begraven: 16 Feb 1646 in Leeuwarden 3 (zie info 3) Vader: Hotze Hessels van Aysma #10628 Moeder: Lolck Johansd. van Aysma #10673 Notities
M Kind 1: Johannes Gaiuszn Nauta #26906 overleed in de ouderdom van: 25 Geboren: ___ 1633 5 Overleden: 6 Aug 1658 5 Begraven: in Baarderadeel, Jorwerd 5 Beroep: ritmeester 5
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.genealogieonline.nl. (3) Genealogysk Jierboekje Editie 1965. (4) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel. (5) Grafsteen Hervormde Kerk te Jorwerd. Gebeurtenisinformatie Info (1) Proclamatie herv. gemeente Sneek. Info (2) 'Anno 1646 den 4en februarii op donderdachawont die klock omtrent een quatyer voor sewen uyr is Lolck van Aysma, huisvrouwe van den welgemelten Heere Nauta, binnen Leeuwarden in den Heere ontslaepen ende op den 16 binnen Leuwarden in den Jacobpyner kerck in't kooer needergheset ende naederhant tot Sneeck by haeren man Nauta begrawen'. Info (3) Begraven in de Jacobijner Kerk te Leeuwarden. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex