10 okt 2016                   

Echtgenoot: IJsbrant Meynerts van Mellinga #10739 overleed in de ouderdom van: 78
Geboren: ___ 1587 1 Overleden: 14 Nov 1665 in Dokkum 1,2 Begraven: in Westdongeradeel, Holwerd 2 Vader: Meinert IJsbrants #10993 (kerkvoogd te Stiens) Moeder: Jitske Johannisdr. #10994 Notities
Echtgenote: IJdtje van Aysma 1 #10736 overleed in de ouderdom van: 64
Geboren: ___ 1587 1,2 Overleden: 27 Apr 1651 in Westdongeradeel, Holwerd 1,2 Begraven: in Westdongeradeel, Holwerd 2 Vader: Hotze Hessels van Aysma #10628 Moeder: Lolck Scheltesd. van Aysma #10543 Notities
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (2) Genealogysk Jierboekje Editie 1965. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex